(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


Підготовка студентів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється для виконання ними в майбутньому, комерційної та аналітичної діяльності в галузі маркетингу, економіки, підприємництва в умовах конкуренції та ринкових відносин на підприємствах різних форм господарювання.
Протягом навчання студенти отримують ґрунтовну підготовку з економіки підприємства, менеджменту, планування, маркетингу, податкової системи, фінансів.
Випускники цієї спеціальності здатні ефективно працювати на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, в органах державного управління. Фахівці у сфері економіки мають можливість започаткувати власну справу та ефективно займатись підприємницькою діяльністю.