I НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ НА ТЕМУ «МАЛОБЮДЖЕТНИЙ МАРКЕТИНГ»

7 лютого 2018 року в Економічному коледжі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відбулася I наукова конференція на тему «Малобюджетний маркетинг», у якій брали участь студенти 2-х та 3-х курсів різних спеціальностей нашого коледжу та студенти інших коледжів.

У конференції брали участь студенти 2-х та 3-х курсів різних спеціальностей нашого коледжу та студенти інших коледжів.

У ході конференції обговорювалися питання проведення маркетингового дослідження власними силами, використання малобюджетних інструментів просування бізнесу, в тому числі через соціальні мережі, ефективності малозатратного маркетингу, його правових рамок.

Студенти виступили гідно, роботи були представлені на високому рівні, про що свідчать вручені їм сертифікати. Беручи участь у такого роду заходах, студенти мають змогу заявити про себе як про перспективного маркетолога, встановити нові зв’язки у сфері маркетингу, продемонструвати знання, вміння та навички з рішення маркетингових проблем сьогодення зокрема по досягненню найкращих результатів в сфері маркетингу з найменшими витратами.

Тези доповідей студентів скомпоновані у електронному збірнику, який подано нижче.

ЗБІРНИК